Masterclass Cyber Security – KMA (SIG activiteit)

CYBER SECURITY RAAD                                        NLDA 30-10-2013

Masterclasses: Op weg naar een open, veilige en betrouwbare digitale samenleving

Ons dagelijks leven is afhankelijk van een open, goed functionerende en veilige digitale omgeving. Onze welvaart, economische stabiliteit en persoonlijk welbevinden zijn hier enorm bij gebaat. Het ontbreekt helaas vaak aan het noodzakelijk bewustzijn rondom digitale veiligheid.

Daarom wordt ook in 2013 een bewustwordingscampagne georganiseerd, onder de naam ALERT online / Smart Security in de periode 28 oktober tot en met 5 november. In het kader van deze campagne worden vanuit de CSR masterclasses georganiseerd, primair gericht op HBO en academische studenten. De doelstelling van deze masterclasses gaat overigens verder dan het centrale thema van de campagne (bewustwording): ook het aantrekken van meer studenten die zich in digitale veiligheid willen verdiepen en op termijn daar hun werk van willen maken is enorm belangrijk.

Tijdens deze masterclasses zal de CSR studenten die deelnemen ook duidelijk maken dat er volop kansen zijn op deze bijzondere arbeidsmarkt. De Raad is hier nadrukkelijk zelf bij betrokken en zal met diverse organisaties die werkzaam zijn op het terrein van digitale veiligheid de masterclasses invullen.

De eerstvolgende masterclass is gepland op woensdag 30 oktober en wordt georganiseerd door de Nederlandse Defensie Academie in samenwerking met de Cyber Security Raad. De Masterclass vindt plaats op de Koninklijke Militaire Academie, Kasteelplein 10 te Breda

Het programma (13.30-17.30) is als volgt:

14.00                     Opening door  …. Frans Osinga ?(inloop tot 14.00)
14.00-14.25         Cyber Operations – de rol van Defensie in het digitale domein (Paul Ducheine, NLDA)
14.25-14.50         Digitale dreigingen in het financiële verkeer (Guido Smit, ING)
14.50-15.15         Cyber Crime – de digitalisering van het politiewerk (Jacques Tuin, Nationale Politie)
15.15-15.35         korte pauze
15.35-16.00         Slimme zoek-strategieën zorgen voor veiligheid (Roy Lindelauf, NLDA)
16.00-16.25         Cyber Security – kansen voor het bedrijfsleven? (Lars Kumpes, Oracle)
16.25-16.50         Onderzoek naar Cyber Security. Bart Jacobs, Radboud Universiteit
16.50-17.00         Afsluiting (Gerben)
Aansluitend        Borrel en netwerkgelegenheid

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via Jaap Verhees: j.verhees@securitystudenten.nl

NB aanmelding is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de KMA – legitimatie bij ingang is vereist!